Spesialbestilling

Trykk på linken for nedlastingsversjon: Produksjons spesifikasjon

 

Navn:______________________________________________________________

 

Adresse:_____________________________________________________________

 

Dato:______________________________

 

 

 

Kjøpers Produktdesign:

 

Produkt:________________Treslag:______________Sortering:_____________________________

 

Tykkelse:_________Bredde:_________Lengder:_________________Slitesjikt:__________________

 

Utforming:______________________________________________________________________

 

Låssystem:______________________________________________________________________

 

overflatebehandling:______________________Tre behandling:______________________________

 

Farge-1:____________ Farge-2:____________Glans:____________________

 

Antall m2 inkl. kapp:_________________________________________Pris:__________________

 

 

 

Levering Dato:_________________________________ Pris:______________________________

 

Frakt:_________________________________________________________________________

 

 

 

 

Forklaring:______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Signatur:_________________________________________________Dato_________________________