Bestilling

Trykk på linken for nedlastingsversjon: AVTALE OM OVERFLATEBEHANDLING GULVPLASSEN AS

AVTALE OM OVERFLATEBEHANDLING GULVPLASSEN AS
Kundens Navn:
Adresse:
Telefon:
Utførelses adresse:
Arbeid som skal utføres:
Kontakt person:
Avtalen skal utføres dato:
Areal:
Avtalt pris på arealet:
Innfarging av farge:
Toppstrøk klar- matt/Silkematt:
OVERFLATEBEHANDLING ETTER MONTERT GULV
Rydding: Plassen må være ryddet slik at innganger og nødvendige steder grunnet tilgjengelighet har plass for utstyr og maskiner og at det er strømtilførsel 16 A ved utgangen.
Fjerning av lim: Lim på overflaten må pusses vekk med korning 120 sandpapir, KUN PÅ UBEHANDLET GULV, IKKE PUSS PÅ BEHANDLET OVERFLATE.
Rengjøring uten vann: Gulvene må rengjøres meget grundig og støvsuges med børste rad opp og rad ned med faser og kanter, VÆR NØYE.
Lukt: Det avgis kraftig lukt og gasser som gjør at stedet ikke kan brukes som bolig i 24 timer pr strøk, med inntil 2 strøk.
Romtemperatur 18-25 grader celsius og 18-22 grader i gulvflaten. IKKE BRUK GULVVARME.
Maskinen som brukes berører vegg 8,0 cm fra gulvoverflaten og kan lage merker på vegg og kanter, masker dette godt og beskytt ytterhjørner med papp.
Bruk riktig maskerings tape på malte eller lakkerte overflater da tape kan løse opp dette. Tape skal ikke sitte lenger på enn nødvendig og ikke lenger enn det tape fabrikanten anbefaler.
Spesielle vegg tapeter eller lignende som det ikke kan tørkes vekk sprut av slik som på malte flater må tildekkes.
Trappekanter ved nedgang til under etasje og steder hvor gulvet ikke har noen vegg ved kanten, må det lages et støttebord for maskin som også stopper sprut ut/ned i trapp og vegger.
Kabler og ting som kan være i veien bindes opp og ikke tapes fordi dette løsner
Kjøkken skjørt ved sokkel ben må fjernes slik at det kan oljes.
Kunden møter første dag for å godkjenne farge og de nødvendige valg.
Gulvet kan ikke brukes før etter 48 timer med forsiktighet, herdetid er 3 uker
Tidsavtale for overflatebehandling er viktig og det må settes dato for dette, utsettelse krever ny avtale da andre kunders gulv skal oljes.
Alt må være klart til avtalt tid, venting eller ekstra arbeid belastes med kr. 790 pr. time.
Avbestilling av overflatebehandling som er planlagt til en gitt dato, belastes med 50% av avtalt total pris.
Flytting av avtalt dato blir som en ny bestilling til neste mulighet eller 25% tillegg ved utsettelse innenfor 5 dager.
Må oppdraget deles opp i to eller flere deler med ny oppstart belastes kr. 3000,- i startkostnad for neste del.
Vanskelige omstendigheter som ikke regnes normalt i forbindelse med oljing, kan måtte bli belastet ekstra.
Klage på arbeid må utføres innen 3 dager etter ferdigstillelse av Gulvplassen AS
Kundens Signatur, dato:
————————————————————————————————————————————–
Vennlig hilsen
Arild Bettum
Gulvplassen AS
Øvre Langgate 34
3110 TØNSBERG
Phone: +47 90114197