Lim

Trykk på linken for nedlastingsversjon: Bruksanvisning på bøtte WAKOL MS260

Bruksanvisning gulvlim WAKOL MS260 – 15 kg.

WAKOL MS260 er et fast-elastisk 1-komponent parkettlim. Brukes til å lime mosaikk, høykant, stav, flersjikts-, og massivparkett. Massivparkett inntil 18cm bredde (type eik inntil bredde 20cm). Kan brukes innendørs på absorberende og ikke-absorberende undergulv. For ytterligere detaljer se ”Teknisk informasjon for WAKOL MS260”.

Undergulv: Alltid sjekk DIN 18356. Undergulvet må være permanent tørt, solid/fast, avrettet og fri for sprekker, støv, skitt og substanser/gjenstander som hindrer limet i å klebe. Ved sparkling skal det alltid brukes en sparkelmasse som har god holdfasthet. Det er svært viktig at draholdfastheten i underlaget skal være minst 1,5 N/mm².

 

Krav til klima i rom: Gulv- og romtemperatur må være 15 grader celsius eller høyere. Relativ luftfuktighet må være under 65%.

Påføring: Tannsparkel av typen TKB B11 eller B13, avhengig av typen parkett. Velg tannstørrelse slik at hele parkettbordets bakside dekkes av lim.

Forbruk: 1 bøtte/spann = 15 kg. – Ca 0,8 – 1,2 kg pr m2. Gjennomsnitt +/-15 m2/bøtte.

Monteringstid: Ca 60 minutter.

Tørketid før belastning: Tidligst etter 24 timer.

Tørketid før overflatebehandling: Tidligst etter 24 timer.

Oppbevaring: Ca 6 måneder, med pose i bøtte inntil 12 måneder ved +5 – +25 grader celsius.

Bruk: Påfør jevnt på undergulvet, unngå ansamling av lim i dammer, legg parkett straks i limet og slå på plass gulvbordet. Trykk borden godt ned i limet mot undergulv, og sett på noe tungt/vekter eller lignende.

Se påføring på følgende video: http://www.youtube.com/watch?v=V-k750urnI4&NR=1

VIKTIG: Ikke monter direkte på materiale av asfalt. All informasjon er basert på ca 20 grader celsius og 65% relativ luftfuktighet. Derfor må det alltid gjøres grundige tester selv. Tilhørende produktinformasjon, parkettprodusents egne veiledninger og instrukser må følges. I kalde perioder må limet varmes opp i god tid før bruk. WAKOL MS 260 kan ikke brukes på eksisterende overflatebehandlinger som maling, olje og lakk, o.l.