Gulvmontasje

Trykk på linken for nedlastingsversjon: MONTASJE METODER OG VEILEDING

HURTIG ANVISNING FOR MONTASJE AV TREGULV 10-10-2011
PRAKTISK FREMGANSMÅTE
Det er viktig og følge bruksanvisningen og les hele. Bestill monterings materiell i god tid, det er ofte leveringstid på skruer og lim. Forbered verktøy, primer, vekter for helliming, plast og papp tildekking under arbeid. Test støpte undergulv flere steder for fuktighet (MAKS 70 % RF) og tre undergulv for knirking. Priming eller plastunderlag må være tett. Vær sikker på at den faktiske montøren har kompetanse for montasjetypen og at minst to personer utfører dette. Bruk bare en type montasje metode. Utfør oppdraget på time sats og ikke Kvm. akkord eller fastpris. Tenk tidsforbruk for eventuell overflatebehandling etter montasjen (1 strøk=24 t). Det må bestilles tidspunkt for overflatebehandling. Det er lurt og montere i ett mindre rom først, slik at man for litt trening før de større arealene påbegynnes. Alle som skal montere får gratis undervisning av Gulvplassen AS eller godkjente partnere.

VALG AV TYPE GULVMONTASJE OG GENERELL VIKTIG VITEN

Montasje av gulv er delt i 2 hoved grupper og 2 undergrupper. 1. Flytende gulv og 2. ikke flytende gulv.

FLYTENDE GULV
1. Flytende gulv ligger løst på underlaget og er festet sammen som klikk eller liming i not og fjær, altså festet sammen sidelengs og ikke til underlaget og det er viktig at det ikke gjør. Gulv beveger seg med temperatur og fuktighet. Flytende gulv har et begrenset areal og bredde på hvor mye dette kan belastes flytende med tanke på friksjon og hva som skal stå på gulvet i huset. Vekten på selve gulvet har også betydning, flytende gulv vil ikke flyte mye hvis gulvet er for tungt. Normalt er det 14mm-16mm tykkelse som brukes som igjen kan bli et kompromiss med kvaliteten, vekt kan variere fra 5,5 kg/m2 til sterkere gulv på 10 kg/m2. Det er også da en ide og ikke legge gulv eksempel under kjøkken, dette låser gulvet. Tunge møbler og piano er også gode eksempler. Smalere overganger til andre rom blir et bruddpunkt som ofte er et svakt sted mellom to rom vis gulvet henger sammen. Brede lister må vurderes da gulv krymper og utvider seg med årstiden

IKKE FLYTENDE
2. Ikke flytende gulv er festet til undergulvet «fastmontert» ved skruing til tre bjelker eller hel liming eksempelvis ned til betong gulv. Ved fastmonterte gulvbord er hvert gulvbord sin egen herre og ikke festet til nabo gulvbordet annet enn at not og fjær er løst montert sammen, dette fordi hvert enkeltstående gulvbord utvider og krymper litt med årstiden, men drar ikke med seg «naboen»
Du kan legge så mye gulvareal du ønsker og hvor du ønsker.
To typer gulvkonstruksjoner er heltre og kryss konstruert tregulv. Heltre beveger seg mest med årstiden. Kryss konstruksjon er hovedsakelig prinsipielt at gulvet er delt i flere lag hvor tre strukturen ligger hver sin tverrgående retning slik at bevegelse i trestrukturen hindres vesentlig «typisk parkett»
Det finnes noen forskjellige konstruksjoner av dette.

FORBEREDELSER:
Priming av støpte undergulv er viktig for å stoppe fuktighet
Priming skal også sørge for at limet for nok vedheft
Fuktighet må ikke slippe til nedenfra
Flate avretting må være lik eller bedre enn 2mm pr. meter
Støpte gulv skal måles og kontrolleres med dokumentasjon og skal inneholde maks 70 % fuktighet på de fuktigste stedene.
Temperatur i rom for montasje skal være 18 til 22 grader celsius
Gulvvarme må være testet og skrudd av før montasje av tregulv.
Minst 2 personer anbefales å være med i montasjen.
Tregulvet skal klimatiseres i 2 dager eller mer, der hvor dette skal monteres, slik at temperatur i tregulvet er lik romtemperatur for montasje, ca. 20 grader celsius
Gulvet er konstruert for komfort varme og det kan være nødvendig med alternativ varme vintertid

KONTROLLER LEVERT GULV:
Skader, Sortering, Merking, Antall m2, Fuktighet, Retthet, toleranser.
Kontroller not og fjør med en avkappet ende og sjekk høydetolerenser
Oppdages det feil i forbindelse med produktet skal dette informeres leverandøren umiddelbart før man fortsetter.

MONTASJE

VERKTØY
Det må brukes snor og rettholt(3m) for montasje, hver 2-3 rad kontrolleres og nødvendig korrigeres.
Bruk parkettspenne for å holde radene sammen, men ikke stram dette unødvendig. Tunge lodd kan også brukes som mot press slik at gulvbord ikke glir fra hverandre. Ved varme i gulv, skal gulvretningen krysse varmelederne

FORSIKTIGHET
Ubehandlede gulv må håndteres meget forsiktig. Løft alle gulvbord, ikke trekk eller gniss gulvflaten på to gulvbord mot hverandre. Ubehandlede gulv er ferdig slipt og klar for overflatebehandling, det kan være nødvendig med noe finpussing. Ubehandlede gulv er spesielt utsatt for: Sollys, Temperatur, Fuktighet, glattstriper, lim.

KONTROLL OG SORTERING
Alle leverte gulvbord må igjen kontrolleres for feil og skader før montasje. Alle gulvbord skal sorteres og fordeles før montasje slik at dette gir et helhetsinntrykk av struktur med sorteringen og god oversikt. 20 % av total areal skal kappes og tilpasses/sorteres før og under montasje. Utsorterte gulvbord som har noe uønsket, kappes på begge sider av dette og begge ender brukes da som endebord på radene og utnyttelsesgraden av sorteringen blir riktig og det regnes ca. 10 % restkapp og ukurant av hele gulvet, dette er ikke refunderbart.

START AV MONTASJE
2-3 rader limes og herdes ferdig dagen før som en god stabil og rett start. Det legges ut gulvbord i rader(ikke montert) minimum ca. 20m2 eller det man skal montere denne dagen nr.2. Dette gir en oversikt for bruk av utsortert kappede gulvbord og radene skyves i forhold til hverandre med hensyn til skjøter og minimum overlapping på 50 cm. Dette gir også en mulighet for flytting og bytting av gulvbord før dette limes eller skrues.
Starten på gulvlegging er meget viktig for et godt resultat på hele gulvet. Det er viktig og holde en rett linje på gulvet i lengderetningen og hele tiden kontrollere dette.

ADVARSEL! Vanlig feil er at montert gulvet flytter på seg stedvis under montering ved slag eller forspenning, slik at gulvbord slipper eller flytter seg stedvis og retningen buer seg med følgende glipper. Lim sammen 2-3 rader først og vær meget nøye å la dette tørke ca. 2 timer, bruk parkett spenner(lange remmer som holder hele gulvet sammen under montasje) men IKKE strammere enn at bordene svakt holdes sammen.

AVSTANDER
Det er viktig med avstand til alle nærliggende kanter og vegger. Det skal være mulig og trekke bakenden på en blyant mellom gulv og vegg rundt hele gulvet uten at den stopper, ca 7-10mm
Det kan monteres maks 8m bredde og maks 12m lengde under riktige omstendigheter. Smale overganger fra et gulv til et annet med lengderetning gjennom en åpning som er mindre enn 2,0m ,
anbefales det og dele av gulvene, grunnet mulighet for store påkjenninger som kan forårsake problemer. Gulv som monteres med tverrside igjennom åpning burde har deling uansett.

LIMING TIL UNDERGULV (IKKE FLYTENDE GULV)
En rad med tregulv limes av gangen eller det man rekker å lime på 15 minutter etter limet er påsmurt betongen med original fordeler håndtak i lengde retningen.
Det er viktig og presse ned gulvet umiddelbart i 2 timer eller mer om nødvendig pr. limte gulvbord for at limet skal feste seg. Det brukes vekter på hvert gulvbord ca 2-3 stk bøtter med sand (ca. 15 kg stk) eller lignende som ikke setter merker, bruk papp under dette. Det er normalt med ca 20 vekter, enheter, som brukes fordelt på 2 timers arbeid, slik at den bakerste vekten hentes fremover.
Gulvet skal ikke brukes før etter 24 timer
Gulvet må dekkes til med plast ettersom man blir ferdig med montasje av gulvbordene
Det anbefales å overflatebehandle tregulv innen en uke etter ferdig montasje.

SKRUE MONTASJE (IKKE FLYTENDE GULV)
Legg gulvbordet med fjæra (han) mot deg og kun skru i denne.
Kjøp skruer for gulv hardtre. Vær sikker at skruer har mulighet for godt feste i undergulv. Skru i fjæra på gulvbordet i 45-50 grader vinkel i hjørnet på fjæra med 40-60 cm mellomrom. Sett alltid en skrue i endene, 5 cm fra enden etter du har montert neste bord for å klemme ned enden. Skru skruen godt fast, men ikke dypere og med litt presisjon slik at skruehodet er jevnt med hjørnet.

SKRUER
Bruke skruer for hardtre for gulv
Typisk skrue er selvborende, selvsenkende, motgjenget hals eller riller, (glatt hals på skrue lager lett knirk) Størrelse 4,2mm x 57mm.

LIMING NOT OG FJÆR (FLYTENDE GULV)
Det finnes flere teknikker på lim montasje i Not og Fjør
Ved liming i Not og Fjør skal alle 4 sider limes. Lim stripen som påføres i Not (Hulromet), skal fylles i hjørnet nærmest sliteflaten på gulvet. Vipp gulvbordet med topplaget mot deg og litt på hodet, legg lim stripen i hele lengden av gulvbordet i nota og innerst hjørnet nærmest topplaget. Det skal ikke tyte lim opp mellom bordene ved montering, lim søl på overflaten vil uansett sette merker. Bruk parkettspenner til å holde gulvet sammen under montering, det er meget viktig og IKKE spenne med noen kraft, kun holde dette samme.

OVERFLATEBEHANDLING ETTER MONTERT GULV
Rydding: Plassen må være ryddet slik at innganger og nødvendige steder grunnet tilgjengelighet har plass for utstyr og maskiner og at det er strømtilførsel 16 A ved utgangen.
Fjerning av lim: Lim på overflaten må pusses vekk med korning 120 sandpapir, KUN PÅ UBEHANDLET GULV, IKKE PUSS PÅ BEHANDLET OVERFLATE.
Rengjøring uten vann: Gulvene må rengjøres meget grundig og støvsuges med børste rad opp og rad ned med faser og kanter, VÆR NØYE.
Lukt: Det avgis kraftig lukt og gasser som gjør at stedet ikke kan brukes som bolig i 24 timer pr strøk, med inntil 2 strøk.
Maskinen som brukes berører vegg 8,0 cm fra gulvoverflaten og kan lage merker på vegg og kanter, masker dette godt og beskytt ytterhjørner med papp.
Bruk riktig maskerings tape på malte eller lakkerte overflater da tape kan løse opp dette. Tape skal ikke sitte lenger på enn nødvendig og ikke lenger enn det tape fabrikanten anbefaler.
Spesielle vegg tapeter eller lignende som det ikke kan tørkes vekk sprut av slik som på malte flater må tildekkes.
Trappekanter ved nedgang til under etasje og steder hvor gulvet ikke har noen vegg ved kanten, må det lages et støttebord for maskin som også stopper sprut ut i trapp og vegger.
Kjøkken skjørt ved sokkelben må fjernes slik at det kan oljes.
Egen kontroll ved innfarging av gulv kontrolleres av kunde ved oppstart.
Gulvet kan ikke brukes før etter 48 timer med forsiktighet, herdetid er 3 uker
Tidsavtale for overflatebehandling er viktig og det må settes dato for dette, utsettelse krever ny avtale da andre kunders gulv skal oljes.

VIKTIG ADVARSEL!
Gulv varme må være testet og regulert ferdig for tregulv av denne type
Temperatur i overflaten på tregulvet må aldri overstige 27 grader celsius og det kan
være nødvendig med alternativ varme vintertid.
Det er krav til temperatur sensor under gulvet på maks 28- 30 grader celsius
Temperatur stigning må ikke økes raskere en 1-2 grader celsius pr. døgn.
Det anbefales å ha luft fuktighet på 35%-75% hvor gulvene er montert.
Det er også nødvendig og påse at fuktighetsbalansen opprettholdes hele året.
Det anbefales og være ekstra påpasselig på steder med klima anlegg hvor dette kan tørke tregulv
for raskt i tørre perioder vinterstid. Peisvarme kan være en skadelig faktor
Gulvvarme må være skrudd av under montasje av tregulv og i sin helhet på ubehandlede tregulv
Bruk av bygg-tørke på tørre årstider, kan tørke tregulvet ut av balanse
Tregulv må lagres kondensfritt, normalt tørt (40% RF) og innpakket i plast innendørs.

KLAGE
Klages det på produktet må dette gjøres når man pakker ut produktet for sorterings kontroll
Gulvbord som brukes og monteres regnes som aksepterte gulvbord. Videre montasje gir ikke klagerett.

SUPPORT
Det er mulig og benytte seg av gratis support for montasje på telefon +47 90114197 og send SMS slik at dette blir registrert, eller e-post til salg@gulvplassen.no

Er det usikkerhet, må leverandør kontaktes og få dette registrert og kontrollert.
Mottagers Signatur, Dato
————————————————————————————————————————————–

AVTALE OM OVERFLATEBEHANDLING GULVPLASSEN AS

Kundens Navn:
Utførelses adresse:
Avtalen skal utføres dato:
Avtalt pris på arealet:
Innfarging av farge:
Toppstrøk klar matt/Silkematt:

OVERFLATEBEHANDLING ETTER MONTERT GULV
Rydding: Plassen må være ryddet slik at innganger og nødvendige steder grunnet tilgjengelighet har plass for utstyr og maskiner og at det er strømtilførsel 16 A ved utgangen.
Fjerning av lim: Lim på overflaten må pusses vekk med korning 120 sandpapir, KUN PÅ UBEHANDLET GULV, IKKE PUSS PÅ BEHANDLET OVERFLATE.
Rengjøring uten vann: Gulvene må rengjøres meget grundig og støvsuges med børste rad opp og rad ned med faser og kanter, VÆR NØYE.
Lukt: Det avgis kraftig lukt og gasser som gjør at stedet ikke kan brukes som bolig i 24 timer pr strøk, med inntil 2 strøk.
Romtemperatur 18-25 grader celsius med samme temperatur i gulvflaten.
Maskinen som brukes berører vegg 8,0 cm fra gulvoverflaten og kan lage merker på vegg og kanter, masker dette godt og beskytt ytterhjørner med papp.
Bruk riktig maskerings tape på malte eller lakkerte overflater da tape kan løse opp dette. Tape skal ikke sitte lenger på enn nødvendig og ikke lenger enn det tape fabrikanten anbefaler.
Spesielle vegg tapeter eller lignende som det ikke kan tørkes vekk sprut av slik som på malte flater må tildekkes.
Trappekanter ved nedgang til under etasje og steder hvor gulvet ikke har noen vegg ved kanten, må det lages et støttebord for maskin som også stopper sprut ut/ned i trapp og vegger.
Kabler og ting som kan være i veien bindes opp og ikke tapes fordi dette løsner
Kjøkken skjørt ved sokkel ben må fjernes slik at det kan oljes.
Kunden møter første dag for å godkjenne farge og de nødvendige valg.
Gulvet kan ikke brukes før etter 48 timer med forsiktighet, herdetid er 3 uker
Tidsavtale for overflatebehandling er viktig og det må settes dato for dette, utsettelse krever ny avtale da andre kunders gulv skal oljes.
Alt må være klart til avtalt tid, venting eller ekstra arbeid belastes med kr. 790 pr. time.
Avbestilling av overflatebehandling som er planlagt til en gitt dato, belastes med 50% av avtalt total pris.
Flytting av avtalt dato blir som en ny bestilling til neste mulighet eller 25% tillegg ved utsettelse innenfor 5 dager.
Må oppdraget deles opp i to eller flere deler med ny oppstart belastes kr. 3000,- i startkostnad for neste del.
Vanskelige omstendigheter som ikke regnes normalt i forbindelse med oljing, kan måtte bli belastet ekstra.
Klage på arbeid må utføres innen 3 dager etter ferdigstillelse av Gulvplassen AS
Kundens Signatur, dato:
————————————————————————————————————————————–