Gulvvarme

Gulvvarme er i dag en normal gulv installasjon på nye og renoverte boliger og dette har blitt et hoved tema i bransjen siden tregulv og varme har ført til mange store problemer for kunder.

Gulvplassen AS produserer gulv som er laget for gulvvarme etter Sintef-byggforsk sine krav.

Gulvfuktigheten på våres gulvproduksjoner er 7% som sammenstilles rett etter tørking og dermed stor sikkerhet. Limet som brukes er også meget viktig og skal tåle flere faktorer som varme, fuktighet, elastisitet og forringelse.

Hovedproblemet er ofte for høy fuktighet i tregulv og mye bevegelse i trestrukturen slik at kombinert dårlig liming i gulvkonstruksjon fører til deformering.